Patarlių 20:11

Patarlių 20:11 LBD-EKU

Savo veiksmais net jaunuolis parodo, ar jo elgesys sąžiningas ir doras.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 20:11