Patarlės 17:11

Patarlės 17:11 LBD-EKU

Vien maištauti linkęs piktas žmogus; jam bus atsiųstas negailestingas pasiuntinys.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share