Patarlių 15:6

Patarlių 15:6 LBD-EKU

Gero žmogaus namai pilni išteklių, o nedoro žmogaus uždarbis kupinas rūpesčių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 15:6