Patarlių 15:5

Patarlių 15:5 LBD-EKU

Kvailasis niekina tėvo pamokymą, o kas kreipia dėmesio į pataisą, tas protingas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 15:5