Patarlės 15:29

Patarlės 15:29 LBD-EKU

VIEŠPATS toli nuo nedorėlių, o teisiųjų maldas išklauso.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Patarlės 15:29

Share