Patarlės 15:24

Patarlės 15:24 LBD-EKU

Protingą žmogų gyvenimo takas veda aukštyn, nukreipdamas nuo Šeolo gelmių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share