Patarlių 15:12

Patarlių 15:12 LBD-EKU

Pašaipūnas nemėgsta būti taisomas, jis nesikreips į išmintinguosius.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 15:12