Patarlių 11:9

Patarlių 11:9 LBD-EKU

Bedievis savo lūpomis žudo kaimyną, o teisiuosius gelbsti sumanumas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 11:9