Skaičių 7:42

Skaičių 7:42 LBD-EKU

Šeštą dieną – Gado giminės vadas Deuelio sūnus Eljasafas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share