Skaičių 7:36

Skaičių 7:36 LBD-EKU

Penktą dieną – Simeono giminės vadas Cūrišadajo sūnus Šelumielis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share