Skaičių 7:12

Skaičių 7:12 LBD-EKU

Pirmą dieną savo atnašą įteikė Aminadabo sūnus Nachšonas iš Judo giminės.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share