Skaičių 35:24

Skaičių 35:24 LBD-EKU

bendrija turės išspręsti bylą tarp žudiko ir keršytojo už kraują pagal šiuos įsakus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share