Skaičių 35:14

Skaičių 35:14 LBD-EKU

prieglaudos miestais paskirsite tris Užjordanėje ir tris Kanaano krašte.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share