Skaičių 35:1

Skaičių 35:1 LBD-EKU

VIEŠPATS kalbėjo Mozei Moabo lygumose prie Jordano netoli Jericho, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share