Skaičių 34:5

Skaičių 34:5 LBD-EKU

Nuo Acmono riba pasisuks Egipto upės link ir baigsis prie Jūros.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 34:5