Skaičių 34:28

Skaičių 34:28 LBD-EKU

iš Naftalio giminės – vadas Amihudo sūnus Pedahelis“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share