Skaičių 34:18

Skaičių 34:18 LBD-EKU

Be to, paimsite po vieną vadą iš kiekvienos giminės kraštui kaip paveldui padalyti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share