Skaičių 33:44

Skaičių 33:44 LBD-EKU

Iškeliavę iš Obotų, pasistatė stovyklą prie Ije Abarimų Moabo žemėje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 33:44