Skaičių 3:2

Skaičių 3:2 LBD-EKU

Aarono sūnus pirmagimis Nadabas ir Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share