Skaičių 17:22

Skaičių 17:22 LBD-EKU

Mozė padėjo lazdas priešais VIEŠPATĮ Sandoros Įsakymų palapinėje.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share