Skaičių 15:32

Skaičių 15:32 LBD-EKU

Būdami dykumoje, izraelitai užtiko žmogų, renkantį malkas šabo dieną.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share