Skaičių 14:42

Skaičių 14:42 LBD-EKU

Neikite, nes VIEŠPATS ne su jumis. Jei eisite, būsite priešų sumušti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Skaičių 14:42