Skaičių 14:26

Skaičių 14:26 LBD-EKU

VIEŠPATS dar kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share