Morkaus 8:10

Morkaus 8:10 LBD-EKU

ir netrukus, įsėdęs su mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmanutos sritį.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share