Morkaus 3:6

Morkaus 3:6 LBD-EKU

Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share