Morkaus 13:30

Morkaus 13:30 LBD-EKU

Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, kol visa tai įvyks.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share