Michėjo 7:4

Michėjo 7:4 LBD-EKU

Geriausias tarp jų – kaip erškėtis, teisingiausias tarp jų – kaip erškėčių tvora. Tavo sargybinių skelbtoji diena, tavo bausmė atėjo, ir jau čia pat jų sumišimo metas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share