Michėjo 6
LBD-EKU

Michėjo 6

6
Viešpats bylinėjasi su tauta
1Klausykitės, ką VIEŠPATS sako:
„Pakilk, iškelk bylą kalnų akivaizdoje,
ir tegirdi kalvos tavo balsą!“
2Klausykitės, kalnai, apie VIEŠPATIES bylą
ir jūs, patvarieji žemės pamatai,
nes VIEŠPATS bylinėjasi su savo tauta,
skelbia ieškinį Izraeliui.
3„Mano tauta, ką aš tau padariau?
Kuo gi tave nuvarginau?
Atsakyk man!
4Juk #Iš 12,50-51išvedžiau tave iš Egipto žemės,
išpirkau tave iš vergijos namų
ir pasiunčiau tau vadovauti #Iš 4,10-16Mozę,
Aaroną ir #Iš 15,20Mirjamą.
5Mano tauta, atmink,
ką buvo sumanęs Moabo karalius #Sk 22,2–24,24Balakas,
ką jam atsakė Beoro sūnus Bileamas
ir kas nutiko nuo #Joz 3,1–4,19Šitimų iki Gilgalo,
kad žinotumei VIEŠPATIES teisumo darbus“.
6„Kuo nešinas ateisiu į VIEŠPATIES Artumą
ir nusilenksiu aukštybių Dievui?
Ar ateisiu su deginamosiomis aukomis,
su mituliais veršiais?
7Argi VIEŠPATS bus patenkintas
tūkstančiais avinų,
begaliniu srautu aliejaus?
Ar atiduosiu savo pirmagimį
už savo nusikaltimą,
savo kūno vaisių
už savo nuodėmę?“
8Žmogau, jis tau pasakė,
kas gera
ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS:
tik daryti, kas teisinga,
mylėti ištikima meile
ir nuolankiai eiti su savo Dievu.
9 VIEŠPATIES balsas šaukia miestui
(didžiai išmintinga bijoti tavo vardo):
„Klausykitės, gimine ir miesto taryba!
10Argi aš galiu nematyti nedorai įgytų turtų
nedorėlių namuose
ir keikiamos sumažintos efos?
11Argi aš galiu pakęsti apgavikiškas svarstykles
ir nesąžiningų svarsčių maišą?
12Tavo turtuoliai pilni smurto,
tavo gyventojai meluoja
apgauliais liežuviais burnoje.
13Todėl aš tave ir parbloškiau,
nuniokodamas dėl tavo nuodėmių.
14Tu valgysi, bet nepasisotinsi,
ir tavęs nepaliks kankinantis alkis;
tu įgysi, bet neišsaugosi,
o jei ką ir išsaugotum,
aš atiduosiu kalavijui.
15Tu sėsi, bet nepjausi,
spausi alyvas, bet aliejumi nesitepsi;
traiškysi vynuoges, bet vyno negersi.
16Tu laikeisi #1 Kar 16,23-28Omrio įstatų,
visų #1 Kar 16,29-34; 21,25-26Ahabo namų darbų
ir sekei jų užmojais.
Todėl paversiu tave tyrlaukiais,
o tavo gyventojus – pajuoka,
ir tu turėsi pakelti mano tautos panieką“.