Michėjo 6:16

Michėjo 6:16 LBD-EKU

Tu laikeisi Omrio įstatų, visų Ahabo namų darbų ir sekei jų užmojais. Todėl paversiu tave tyrlaukiais, o tavo gyventojus – pajuoka, ir tu turėsi pakelti mano tautos panieką“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share