Michėjo 6:13

Michėjo 6:13 LBD-EKU

Todėl aš tave ir parbloškiau, nuniokodamas dėl tavo nuodėmių.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share