Michėjo 5:8

Michėjo 5:8 LBD-EKU

Tavo ranka pakils prieš priešus, ir visi tavo priešininkai bus sunaikinti!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share