Michėjo 5:7

Michėjo 5:7 LBD-EKU

Jokūbo likutis tarp tautų, tarp daugelio tautų, tuomet bus kaip liūtas tarp miško žvėrių ir kaip liūtukas avių kaimenėse. Kur tik jis eis, ten mindžios ir draskys, ir nebus, kas išgelbėtų.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share