Michėjo 5:10

Michėjo 5:10 LBD-EKU

nuniokosiu tavo krašto miestus ir sugriausiu visas tavo tvirtoves
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share