Michėjo 3
LBD-EKU
3
Tautos vadų pasmerkimas
1Aš tariau:
„Klausykitės, Jokūbo vadai,
Izraelio namų valdovai!
Jūs turėtumėte žinoti, kas teisinga!
2Bet jūs nekenčiate to, kas gera,
ir mylite tai, kas pikta;
jūs lupate nuo mano žmonių odą
ir raumenis nuo jų kaulų.
3Jūs ėdate mano tautos kūną,
nudiriate jiems odą,
į gabalus laužote jų kaulus,
kapojate juos kaip puode,
kaip mėsą katile“.
4„Kada nors jie šauksis VIEŠPATIES,
bet jis neatsilieps,
paslėps nuo jų savo veidą tuo metu,
nes jie nedorai elgėsi“.
5Taip kalba VIEŠPATS apie pranašus,
klaidinančius mano tautą,
šaukiančius: „Taika!“,
kai turi ko pavalgyti,
bet skelbiančius karą tiems,
kurie nieko nekiša jiems į burnas.
6Todėl ateis jums naktis,
ir jūs negalėsite regėti,
bus jums tamsu,
ir negalėsite burti.
Pranašams nusileis saulė
ir aptems diena.
7Regėtojai bus sugėdinti,
žyniai apstulbinti.
Sumišę jie dengsis lūpas,
nes Dievas neatsiliepia.
8O aš,
aš pertekęs jėgų,
VIEŠPATIES Dvasios, teisingumo ir drąsos
skelbti Jokūbui apie jo nusikaltimą
ir Izraeliui apie jo nuodėmę.
9Tad išklausykite tai, Jokūbo namų valdovai
ir Izraelio namų vadai!
Jūs neapkenčiate teisingumo
ir iškraipote visa, kas tiesu!
10Jūs statote Sioną krauju
ir Jeruzalę neteisingumu!
11Jos valdovai teisia už kyšį,
jos kunigai moko už užmokestį,
jos pranašai buria už pinigą,
bet jie šaukiasi VIEŠPATIES
ir sako: „Tikrai VIEŠPATS yra su mumis!
Mūsų nepasieks jokia nelaimė“.
12Todėl per jūsų kaltę
# Jer 26,18 Sionas taps ariamu lauku,
Jeruzalė virs griuvėsių krūva,
o Šventyklos kalnas – mišku apaugusia aukštuma.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis