Kunigų 19:27

Kunigų 19:27 LBD-EKU

Nekirpsite plaukų ant savo smilkinių, netaršysite savo barzdos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share