Kunigų 18:29

Kunigų 18:29 LBD-EKU

Kas padaro vieną šių pasibjaurėtinų dalykų, bus pašalintas iš savo tautos.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 18:29