Kunigų 17:2

Kunigų 17:2 LBD-EKU

„Kalbėk Aaronui, jo sūnums ir visai Izraelio tautai ir sakyk jiems: ‘VIEŠPATS davė tokį įsakymą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share