Kunigų 16:34

Kunigų 16:34 LBD-EKU

Štai jums amžinas įstatymas: atlikti permaldavimą izraelitų labui už visas jų nuodėmes kartą per metus“. Ir Mozė padarė, kaip VIEŠPATS buvo jam įsakęs.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share