Kunigų 11:7

Kunigų 11:7 LBD-EKU

kiaulės, nes ji, nors ir yra skeltanagė, bet neatrajoja ir yra jums nešvari.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kunigų 11:7