Jozuės 8:23

Jozuės 8:23 LBD-EKU

išskyrus Ajo karalių, kurį jie paėmė gyvą ir atvedė pas Jozuę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Jozuės 8:23