Jozuės 21
LBD-EKU

Jozuės 21

21
1Levitų protėvių šeimų galvos atėjo pas kunigą Eleazarą, Nūno sūnų Jozuę ir kitų izraelitų giminių protėvių šeimų galvas 2į Šiloją Kanaano krašte ir taip jiems kalbėjo: #Sk 35,1-8VIEŠPATS įsakė per Mozę, kad būtų mums duoti miestai gyventi su ganyklomis mūsų galvijams“. 3Tad izraelitai, paklusdami VIEŠPATIES įsakymui, davė levitams iš savo paveldo šiuos miestus ir jų ganyklas.
4Pirmas burtų metimas teko Kehato žmonių kiltims. Kunigo Aarono palikuonims burtų keliu atiteko trylika miestų iš Judo, Simeono ir Benjamino giminių. 5O likusioms Kehato žmonių kiltims burtų keliu atiteko dešimt miestų iš Efraimo giminės kilčių, Dano giminės ir pusės Manaso giminės.
6Geršono žmonėms burtų keliu atiteko trylika miestų iš Isacharo giminės kilčių, Ašero ir Naftalio giminių bei pusės Manaso giminės Bašane.
7Merario žmonėms pagal jų kiltis atiteko dvylika miestų iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių.
8Šiuos miestus ir jų ganyklas izraelitai davė levitams burtų keliu, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs per Mozę.
9Iš Judo ir Simeono giminių buvo duoti toliau išvardyti miestai. 10Jie atiteko Aarono palikuonims – vienai levitams priklausančiai Kehato žmonių kilčiai, nes jiems buvo tekęs pirmas burtų metimas. 11Jiems buvo duota Judo aukštumų srityje Kirjat Arba, tai yra Hebronas, drauge su gretimomis ganyklomis; Arba buvo Anoko tėvas. 12Tačiau miesto laukai ir jam pavaldžios gyvenvietės jau buvo atiduotos Jefunės sūnui Kalebui kaip jo nuosavybė.
13Kunigo Aarono palikuonims jie davė Hebroną – prieglaudos miestą žudikams – su ganyklomis, Libną su ganyklomis, 14Jatyrą su ganyklomis, Eštemoją su ganyklomis, 15Holoną su ganyklomis, Debyrą su ganyklomis, 16Ainą su ganyklomis, Jutą su ganyklomis ir Bet Šemešą su ganyklomis – devynis miestus iš šių dviejų giminių, 17o iš Benjamino giminės – Gibeoną su ganyklomis, Gebą su ganyklomis, 18Anatotą su ganyklomis ir Almoną su ganyklomis, keturis miestus. 19Kunigo Aarono palikuonių miestų su ganyklomis iš viso buvo trylika.
20O kitoms Kehato žmonių kiltims – likusiems levitams, kilusiems iš Kehato – burtų keliu atiduoti miestai iš Efraimo giminės. 21Jiems atiteko Sichemas, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis Efraimo aukštumų srityje, Gezeras su ganyklomis, 22Kibcaimai su ganyklomis ir Bet Horonas su ganyklomis – keturi miestai. 23Iš Dano giminės – Eltekė su ganyklomis, Gibetonas su ganyklomis, 24Ajalonas su ganyklomis ir Gat Rimonas su ganyklomis, keturi miestai. 25Iš pusės Manaso giminės – Taanachas su ganyklomis ir Gat Rimonas, du miestai. 26Kitoms Kehato žmonių kiltims duotų miestų su ganyklomis iš viso buvo dešimt.
27Geršono žmonėms iš levitų kilčių buvo duota: iš pusės Manaso giminės – Golanas, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis ir Beeštera su ganyklomis, du miestai; 28iš Isacharo giminės – Kišjonas su ganyklomis, Daberatas su ganyklomis, 29Jarmutas su ganyklomis ir En Ganimai su ganyklomis, keturi miestai; 30iš Ašero giminės – Mišalas su ganyklomis, Abdonas su ganyklomis, 31Helkatas su ganyklomis ir Rehobas su ganyklomis, keturi miestai; 32iš Naftalio giminės – Kedešas Galilėjoje, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis, Hamot Doras su ganyklomis ir Kartanas, trys miestai. 33Miestų su ganyklomis, atitekusių Geršono žmonėms pagal jų kiltis, iš viso buvo trylika.
34Likusiems levitams – Merario kiltims – buvo duota: iš Zabulono giminės – Jokneamas su ganyklomis, Karta su ganyklomis, 35Dimna su ganyklomis ir Nahalalas su ganyklomis, keturi miestai; 36iš Rubeno giminės – Beceras su ganyklomis, Jahca su ganyklomis, 37Kedemotai su ganyklomis ir Mefaatas su ganyklomis, keturi miestai; 38iš Gado giminės – Ramot Gileadas, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis, Mahanaimai su ganyklomis, 39Hešbonas su ganyklomis ir Jazeras su ganyklomis, keturi miestai. 40Miestų su ganyklomis, burtų keliu atitekusių Merario žmonėms pagal jų kiltis, tai yra likusiems levitams, iš viso buvo dvylika.
41Levitų miestų su ganyklomis izraelitų žemėje iš viso buvo keturiasdešimt aštuoni. 42Kiekvienas šių miestų apėmė patį miestą ir gretimas ganyklas. Tokie pat buvo visi šie miestai.
43Taip VIEŠPATS davė Izraeliui visą kraštą, kurį duoti buvo prisiekęs jų protėviams. Paveldėję kraštą, jie įsikūrė jame. 44O VIEŠPATS davė jiems ramybę iš visų pusių, kaip buvo prisiekęs jų protėviams. Nė vienas priešas nepajėgė jiems pasipriešinti, nes visus priešus VIEŠPATS buvo atidavęs jiems į rankas. 45Nė vienas iš gerųjų pažadų, kuriuos VIEŠPATS buvo davęs Izraelio namams, neliko tuščias. Visa buvo įvykdyta.