Joelio 3
LBD-EKU

Joelio 3

3
Dvasios išliejimas
1 # Apd 2,17-21 Paskui išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos;
jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus,
jūsų seneliai sapnuos sapnus,
o jūsų jaunuoliai turės regėjimų.
2Net ant vergų – vyrų ir moterų –
tomis dienomis išliesiu savo Dvasią.
3Parodysiu ženklus danguose ir žemėje – kraują, ugnį ir dūmų stulpus. 4#Mt 24,29; Mk 13,24-25; Lk 21,25; Apr 6,12-13Saulė bus paversta tamsa, o mėnulis – krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai VIEŠPATIES dienai. 5Tuomet, #Rom 10,13kas tik šauksis VIEŠPATIES vardo, tas bus išgelbėtas, nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip VIEŠPATS sakė. Tarp išlikusių bus VIEŠPATIES šaukiamieji.