Jeremijo 3
LBD-EKU
3
1Jeigu vyras paleistų savo žmoną
ir jeigu ji nuo jo išėjusi ištekėtų už kito,
tai ar galėtų pirmasis vyras grįžti pas ją?
Argi tas kraštas nebūtų teršte suterštas?
Juk tu svetimavai su tiek meilužių
ir dar norėtum sugrįžti pas mane! –
Tai VIEŠPATIES žodis. –
2Pakelk akis į aukštas, plikas kalvas ir pagalvok,
ar dar yra vieta, kur vyrai nebūtų mėgavęsi su tavimi.
Laukdama jų, sėdėjai pakelėse kaip arabas dykumoje.
Savo nedoru svetimavimu suteršei kraštą.
3Todėl buvo sulaikyti lietaus būriai,
nebeužėjo vėlyvieji lietūs.
Bet kadangi tavo kakta įžūli it kekšės,
tu nematei reikalo rausti iš gėdos.
4Net dabar argi nesišauki manęs:
‘Tėve mano! Tu – mano jaunystės sužadėtinis!
5Nejau jis neapykantą jaus amžinai,
niekuomet nesiliaus pykti?’
Šitaip tu kalbėjai, bet darei pikta,
kiek įstengei!“
Judo ir Izraelio karalystės
6 # 2 Kar 22,1–23,30; 2 Met 34,1–35,27 Karaliaus Jošijo dienomis VIEŠPATS sako man: „Ar matei, ką padarė maištingoji Izraelio karalystė? Ji lipo ant kiekvieno aukšto kalno ir ten po bet kokiu kupliu medžiu elgėsi kaip ištvirkėlė! 7Aš maniau: ‘Po to, kai visa tai padarė, galop ji sugrįš pas mane’. Bet ji negrįžo. Ana neištikimoji jos sesuo, Judo karalystė, tai matė. 8Dar ji matė, kad Izraelį, tą maištingąją karalystę, paleidau kaip tik dėl svetimavimo, duodamas skyrybų raštą. Tačiau tai neištikimosios Judo karalystės neišgąsdino; ji ėjo sau ir elgėsi kaip ištvirkėlė. 9Iš tikrųjų savo palinkimu ištvirkauti ji suteršė kraštą, svetimaudama su akmenimis ir medžio gabalais. 10Viso to nepaisydama, ta neištikimoji sesuo, Judo karalystė, grįžo pas mane ne iš tikros širdies, o apsimetusi“, – tai VIEŠPATIES žodis.
Izraelio atkūrimas
11 VIEŠPATS sako man: „Maištingoji Izraelio karalystė ne tokia kalta, kaip neištikimoji Judo karalystė. 12Eik, paskelbk šiaurei šiuos žodžius ir tark:
‘Sugrįžk, maištingoji Izraelio tauta, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
nebūsiu tau piktas,
nes esu maloningas, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
neapykantos amžinai aš nejaučiu.
13Tik prisipažink, kad esi kalta,
nes prieš VIEŠPATĮ, savo Dievą, maištavai,
savo palankumą švaistei svetimiems dievams
po bet kokiu kupliu medžiu
ir mano balso klausyti nenorėjai’“, – tai VIEŠPATIES žodis.
14„Sugrįžkite, atsimetėliai vaikai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
nes aš esu jūsų Viešpats.
Paimsiu jus po vieną iš miesto,
po du iš kilties ir atvesiu į Sioną.
15Ten duosiu jums ganytojų pagal savo širdį;
jie ganys jus išmintingai ir protingai.
16Kai tapsite gausūs ir būsite vaisingi krašte, – tai VIEŠPATIES žodis, –
tomis dienomis žmonės daugiau nebesakys:
VIEŠPATIES Sandoros Skrynia!’
Į galvą niekam ji nebeateis,
niekas jos nebeminės,
nepasiges ir naujos nebedarys.
17Tuo metu Jeruzalė bus vadinama ‘VIEŠPATIES sostu’; visos tautos ten susirinks, kad pašlovintų VIEŠPATIES vardą Jeruzalėje. Savo nedorų širdžių potraukiams jos daugiau nebepasiduos. 18Tomis dienomis Judo namai susijungs su Izraelio namais, ir abeji drauge ateis iš šiaurės šalies į kraštą, kurį jūsų tėvams daviau kaip paveldą.
19Tuomet sau maniau,
kaip būtų smagu įsūnyti tave kaip vaiką,
duoti tau malonų kraštą,
gražiausią palikimą tarp tautų!
Vadintum mane: ‘Mano Tėve!’ – maniau,
ir nuo manęs nenusigręžtum.
20Tačiau kaip moteris dėl meilužio darosi neištikima,
taip tu buvai man neištikima, Izraelio tauta“, –
tai VIEŠPATIES žodis.
Kvietimas grįžti
21Girdėti balsas nuo plikų aukštumų!
Maldaujantis Izraelio vaikų verksmas,
nes jie paklydo, eidami keliais,
ir pamiršo VIEŠPATĮ, savo Dievą.
22„Sugrįžkite, maištingieji vaikai,
aš pagydysiu jūsų atsimetimą“.
„Mes čia! Dabar einame pas tave,
nes tu esi VIEŠPATS, mūsų Dievas!
23Išties apgaulė – kalvose,
klegesys – aukštumose!
Tik VIEŠPATYJE, mūsų Dieve, tėra Izraelio išganymas.
24Toji Gėda#3,24 T. y. pagonių dievybė. nuo mūsų jaunų dienų rijo visa,
ką pelnė mūsų tėvai:
avis ir galvijus,
sūnus ir dukteris.
25Mes gėdą pasiklojome ir nešlove apsiklojome,
nes VIEŠPAČIUI, mūsų Dievui, nusidėdavome
nuo pat jaunystės iki šios dienos
ir mes, ir mūsų tėvai;
neklausėme VIEŠPATIES, mūsų Dievo, balso“.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis