Teisėjų 9:15

Teisėjų 9:15 LBD-EKU

O erškėtis medžiams atsakė: ‘Jei garbingai elgiatės, patepdami mane savo karaliumi, tai ateikite ir raskite prieglobstį mano ūksmėje! Bet jei ne, teišeina ugnis iš erškėčio ir tesuryja Libano kedrus!’
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Teisėjų 9:15