Teisėjų 2:21

Teisėjų 2:21 LBD-EKU

nebevarysiu jiems nuo kelio nė vienos iš tautų, kurias Jozuė mirdamas paliko“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share