Teisėjų 2:11

Teisėjų 2:11 LBD-EKU

Tada izraelitai darė, kas nedora VIEŠPATIES akyse, ir garbino Baalus.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share