Izaijo 52
LBD-EKU

Izaijo 52

52
Tedžiūgauja Sionas
1Atsibusk, atsibusk!
Apsivilk savo stiprybe, Sione!
Vilkis savo šlovės drabužiais,
Jeruzale, #Apr 21,2.27šventasis mieste,
nes neapipjaustytieji ir netyrieji
nebemindžios daugiau tavęs!
2Nusipurtyk dulkes,
ir sėsk į savo sostą, Jeruzale!
Nusimesk grandinę nuo kaklo,
belaisve, Siono dukterie!
3Juk VIEŠPATS taip sako:
„Ne už kainą buvote parduoti ir
ne už pinigus būsite atpirkti“.
4Taip Viešpats DIEVAS kalba:
„Kadaise mano tauta išėjo į Egiptą,
kad gyventų ten kaip svetimšaliai.
Asirija juos apiplėšė,
nieko už tai neduodama.
5O dabar ką aš turiu daryti? –
Tai VIEŠPATIES žodis. –
Mano tauta buvo pagrobta už nieką,
o jų engėjai staugia iš džiaugsmo. –
Tai VIEŠPATIES žodis. –
# Rom 2,24 Mano vardas užgauliojamas kasdien be paliovos.
6Todėl mano tauta patirs mano šlovę tą dieną,
nes aš tas, kuris tai sako: ‘Štai aš esu!’“
7 # Nah 2,1; Rom 10,15; Ef 6,15 O kokios dailios kalnuose šauklio kojos,
to, kuris ateina su linksmąja žinia,
skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną,
garsindamas išganymą, sakydamas Sionui:
„Tavo Dievas viešpatauja!“
8Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia
ir džiūgauja drauge,
nes jie mato savo pačių akimis
VIEŠPATĮ, grįžtantį į Sioną.
9Drauge praplyškite džiaugsmo giesme,
Jeruzalės griuvėsiai,
nes VIEŠPATS paguodė savo tautą,
atpirko Jeruzalę!
10 VIEŠPATS iškėlė savo šventąją ranką
visų tautų akyse.
Visi žemės pakraščiai išvys
mūsų Dievo išganymą.
11 # 2 Kor 6,17; 2 Tim 2,19 Išeikite, išeikite!
Palikite tą vietą, nelieskite nieko nešvaraus!
Lauk iš ten!
Jūs, kurie nešate VIEŠPATIES rykus,
išlikite švarūs!
12Tačiau neskubėkite eidami,
neišeikite kaip bėgliai,
nes VIEŠPATS eina jūsų priešakyje,
o jūsų užnugaris – Izraelio Dievas.
Viešpaties tarno kančia ir pergalė
13„Iš tikrųjų mano tarnui seksis,
jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas.
14Kaip daugelis juo baisėjosi,
nes jis atrodė nežmoniškai sudarkytas,
ir buvo nebepanašus į žmogų,
15taip daugelis tautų bus jo nustebintos,
o karaliai stovės netekę žado.
Jie #Rom 15,21išvys, ko niekada nebuvo jiems apsakyta,
ir suvoks, ko niekada nebuvo girdėję“.