Izaijo 38:18

Izaijo 38:18 LBD-EKU

Juk Šeole niekas tau nedėkoja, nė mirtis tavęs nešlovina; kas eina į giliąją duobę, tas nebesitiki tavo gerumo.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share