Izaijo 3
LBD-EKU
3
Judo karalystės teismas
1Viešpats, Galybių DIEVAS,
atims Jeruzalei ir Judui paramą ir paspirtį,
visas maisto ir vandens atsargas,
2karžygį ir karį,
teisėją ir pranašą,
žynį ir seniūną,
3penkiasdešimtuko vadą ir didžiūną,
patarėją, įgudusį amatininką ir išmanų raganių.
4Berniūkščius duosiu jiems valdovais,
viešpataus savavalė užgaida.
5Žmonės engs vieni kitus,
kiekvienas skriaus savo artimą,
paaugliai bus įžūlūs su seneliais,
niekšai – su garbingais asmenimis.
6Jeigu kas nors ir stvertų brolį
savo tėvo namuose sakydamas:
„Tu turi drabužių! Būk mūsų valdovas,
tebūna šie griuvėsiai tavo rankose!“ –
7tą pačią dieną anas ginsis sakydamas:
„Netvarstysiu žaizdų!
Mano namuose nėra nei duonos, nei drabužių.
Nepadarysite manęs tautos valdovu!“
8Jeruzalė klumpa,
ir Judas krinta,
nes savo žodžiais ir darbais
jie užgauna VIEŠPATĮ,
nepaiso jo šlovingo Artumo.
9Pats jų pasipūtimas juos pasmerkia,
jie didžiuojasi savo nuodėmėmis kaip Sodoma
ir neslepia jų.
Vargas jiems!
Jie patys užsitraukia nelaimę.
10Laimingi teisieji,
nes jiems bus gerai;
jie maitinsis savo darbų vaisiais.
11Vargas nedorėliui,
nes jam visiškai nesiseks;
pagal jo rankų darbus jam bus atmokėta.
12Mano tauta! Vaikai ją niokoja,
moterys ją valdo!
O mano tauta, vadai tave suvedžioja,
sunaikindami takus, kuriais turėtum žengti.
13 VIEŠPATS pakyla vesti bylos,
stojasi teisti savo tautos.
14 VIEŠPATS ateis ir apkaltins
savo tautos seniūnus ir vadus:
„Tai jūs prarijote vynuogynus;
tai, ką pavogėte iš varguolių, tebėra jūsų namuose.
15Kaip jūs drįstate niokoti mano tautą,
šerti vargšams per veidus?“ –
tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis.
16 VIEŠPATS sako:
„Kadangi Siono dukterys
tokios išdidžios
ir vaikšto ištempusios kaklus,
vylingai žvilgčiodamos akimis,
kojomis žvangindamos apavo papuošalus
ir meilindamosi kiekvienu žingsniu,
17Viešpats padengs Siono dukterų
viršugalvius šašais,
VIEŠPATS apnuogins jų galvas#3,17 Visuomeninis gėdos ženklas..“
18Tą dieną VIEŠPATS atims puošmenas: kojų papuošalus, plaukų tinklelius, mėnulėlius, 19auskarus, apyrankes, šydus, 20kepuraites, rankogalius, juostas, kvepalines, talismanus, 21žiedus, nosies grandinėles, 22išeiginius drabužius, apsiaustus, skaras, rankinukus, 23skraistes, lino liemenes, turbanus ir skepetas.
24Vietoj kvepalų – pelėsiai,
vietoj prijuostės – virvė,
vietoj šukuosenos – plikė,
vietoj išeiginių drabužių – maišas.
Gėda vietoj grožio!
25Tavo vyrai kris nuo kalavijo,
karžygiai kris mūšyje.
26Aimanuos ir liūdės tavo vartai,
nuniokota tu sėdėsi ant žemės.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis