Ozėjo 9:14

Ozėjo 9:14 LBD-EKU

‘Duok jiems, VIEŠPATIE!’ Ką jiems duosi? Duok jiems nevaisingas įsčias ir užtrūkusias krūtis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ozėjo 9:14